ocg1_rim | Regionalny Instytut Mediacji - Part 4

Author: ocg1_rim

Szkolenie bazowe z mediacji

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.
Czytaj więcej

Promocja mediacji priorytetem sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości

6 listopada odbyło się kolejne spotkanie sędziów koordynatorów ds. mediacji pracujących w sądach okręgowych. W spotkaniu, które zgromadziło sędziów z całego kraju, uczestniczyli Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Aleksandra Rusin-Batko – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich oraz pracownicy Wydziału ds. Mediacji.
Czytaj więcej