Szkolenia | Regionalny Instytut Mediacji - Part 2

Kategoria: Szkolenia

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora. Zapraszamy na ostatnie już w tym roku szkolenie bazowe dające kwalifikacje mediatora. Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 40 godzin, potwierdzone certyfikatem (zaświadczeniem) ukończenia kursu. […]
Czytaj więcej

Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy i mediacje w sprawach gospodarczych

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla mediatorów – mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy i mediacje w sprawach gospodarczych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 9 godzin dydaktycznych. Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Mediacje pracownicze 1. Podstawy prawne mediacji w sprawach pracowniczych 2. Pojęcie konfliktu pracowniczego – strony konfliktu pracowniczego 3. Sprawy mające zdatność ugodową w sprawach […]
Czytaj więcej

Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach małżeńskich i rodzinnych

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w zakresie mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Podstawy prawne mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych Przedmiot mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych Przeciwskazania do mediacji Uprawnienia mediatora do prowadzenia mediacji małżeńskich i rodzinnych Konstruowanie ugód […]
Czytaj więcej

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora. Już w październiku po raz kolejny organizujemy szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Zapraszamy na szkolenie bazowe dające kwalifikacje mediatora. Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym. Szkolenie ma charakter teoretyczny i […]
Czytaj więcej

Szkolenie dla biur rachunkowych (Ustawa AML)

Od 31 lipca 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132; dalej: ustawa AML). Wprowadza ona szereg istotnych zmian i obowiązków dla WSZYSTKICH biur rachunkowych bez względu na formę (zarówno spółki kapitałowe i osobowe, jak również jednoosobowe działalności gospodarcze) […]
Czytaj więcej

Szkolenie z zamówień publicznych

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców będących wykonawcami zamówień publicznych lub zamierzających zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych na szkolenie. Zdobędziecie Państwo praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie konstruowania konkurencyjnej oferty a także wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych w zapytaniu. Warsztatowa forma zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wymianę doświadczeń oraz wyeliminowanie błędów. Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do […]
Czytaj więcej

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora. Już we wrześniu po raz kolejny organizujemy szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Zapraszamy na szkolenie bazowe dające kwalifikacje mediatora. Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym. Szkolenie ma charakter teoretyczny i […]
Czytaj więcej