Szkolenia | Regionalny Instytut Mediacji - Part 4

Kategoria: Szkolenia

Szkolenie bazowe z mediacji

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.
Czytaj więcej