Koszty w postępowaniu mediacyjnym i ich rozliczanie | Regionalny Instytut Mediacji

Koszty w postępowaniu mediacyjnym i ich rozliczanie – 15.09.2020 Rzeszów

Koszty w postępowaniu mediacyjnym i ich rozliczanie - Rzeszów

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla mediatorów ,,Koszty w postępowaniu mediacyjnym i ich rozliczanie”

  1. Rozliczanie i ustalanie kosztów mediacji po nowelizacji KPC ustawą z dnia 4.7.2019r.
  2. Wysokość wynagrodzenia i zwrot wydatków mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe
  3. Koszty mediacji jako niezbędne koszty procesu
  4. Koszty ustalane i przyznawane przez sąd
  5. Wzajemne zniesienie kosztów mediacji
  6. Sankcje finansowe dla stron za nieprzystąpienie do mediacji
  7. Zachęty finansowe dla stron za udział w mediacji
  8. Koszty w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych

prowadzący: Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska

Termin szkolenia: 15.09.2020 r.
Godziny szkolenia: do wyboru godziny 9:00 – 13:00 lub godzina 15:00 – 19:00

Miejsce szkolenia: Regionalny Instytut Mediacji, ul. Trembeckiego 11a 35-234 Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia : 350 zł brutto/os – opłata przed rozpoczęciem szkolenia

Konto bankowe: mBank S.A.
Nr konta: 08 1140 2004 0000 3502 7965 7473

Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

Zgłoszenia: Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych adres e-mail: kontakt@rim.iustus.org.pl

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Regionalny Instytut Mediacji zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Szarek-Betleja
Dyrektor Regionalnego Instytutu Mediacji