Kurs bazowy dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora | Regionalny Instytut Mediacji

Kurs bazowy dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

Zapraszamy na kolejny kurs bazowy dający kwalifikacje mediatora. Zakres godzinowy oraz tematyczny kursu daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym. Kurs ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 40 godzin. Jest to prawdopodobnie ostatni kurs bazowy dla mediatorów przed wejściem w życie przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Mediatorów, bez egzaminu walidacyjnego wg ZSK.

Program przeprowadzonego kursu bazowego jest zgodny standardami szkolenia mediatorów określonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2023r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2023 poz.2175)

Zgodnie z niniejszymi standardami kurs mediacyjny obejmuje następujące tematy:

 1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
 2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 3. Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji
 4. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

Poprzez udział w zajęciach słuchacze zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności do przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Program kursu:

 1. Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/ sporów.
 2. Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.
 3. Umiejętność dokonania analizy i zarządzania konfliktem, w tym uzasadnionego wyboru strategii i metody rozwiązania sporu.
 4. Podstawy mediacji – definicje, cele, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze względu na przedmiot konfliktu/sporu.
 5. Zasady mediacji.
 6. Osoba mediatora.
 7. Wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.
 8. Ograniczenia mediacji.
 9. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji.
 10. Podstawy prawne mediacji, z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.
 11. Procedury prawne w mediacji.
 12. Efektywna komunikacja.
 13. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym między innymi korzystanie ze wspólnych i indywidualnych spotkań.
 14. Negocjacje.
 15. Umiejętność komediacji/ współmediacja.

Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju.

Organizator kursu –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Osoba prowadzącaProf. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska – Radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Radca prawny, mediator Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediator akademicki, stały mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa SO w Rzeszowie, mediator z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu mediacji cywilnych w tym rodzinnych i małżeńskich, pracowniczych, gospodarczych, mediacji administracyjnych oraz mediacji karnych.

Terminy kursu:

11.05.2024  w godzinach 9.00 – 15.00

12.05.2024  w godzinach 9.00 – 15.00

18.05.2024  w godzinach 9.00 – 15.00

19.05.2024  w godzinach 9.00 – 15.00

25.05.2024 (praktyka) od godziny 13.30

Termin rozpoczęcia kursu jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Miejsce kursu:  Regionalny Instytut Mediacji, Jana III Sobieskiego 17, Rzeszów

Koszt całkowity kursu: 1390 zł brutto. 

 

 

Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska

Radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Radca prawny, stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, mediator akademicki, stały mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa SO w Rzeszowie, mediator z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu mediacji cywilnych w tym rodzinnych i małżeńskich, pracowniczych, gospodarczych, mediacji administracyjnych oraz mediacji karnych.

 

jkll

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️+ 48 570 987 014

– mailowo ?szkolenia@rim.iustus.org.pl