Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych | Regionalny Instytut Mediacji

Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych – 11.09.2020 Rzeszów

Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych - Rzeszów

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla mediatorów ,,Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych

  1. Akty prawne postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych
  2. Nowelizacja postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych – ogólne założenia
  3. Zasady mediacji rodzinnej
  4. Wymogi prawne mediatorów rodzinnych
  5. Atrybuty osobowościowe mediatorów rodzinnych
  6. Rodzaj spraw podlegających mediacji rodzinnej
  7. Przeciwwskazania do mediacji rodzinnej
  8. Dokumenty w postępowaniu mediacyjnym: protokół, wzory ugód, plan wychowawczy, wnioski kierowane do sądu
  9. Koszty mediacji w sprawach rodzinnych
  10. Rozliczanie należności mediatora w postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych

prowadzący: Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska

Termin szkolenia: 11.09.2020 r.
Godziny szkolenia: do wyboru godziny 9:00 – 15:00 lub godzina 15:00 – 21:00

Miejsce szkolenia: Regionalny Instytut Mediacji, ul. Trembeckiego 11a 35-234 Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia : 370 zł brutto/os – opłata przed rozpoczęciem szkolenia

Konto bankowe: mBank S.A.
Nr konta: 08 1140 2004 0000 3502 7965 7473

Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

Zgłoszenia: Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych adres e-mail: kontakt@rim.iustus.org.pl

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Regionalny Instytut Mediacji zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Szarek-Betleja
Dyrektor Regionalnego Instytutu Mediacji