Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania sporów | Regionalny Instytut Mediacji

Promocja mediacji priorytetem sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości

Promocja mediacji priorytetem sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości

6 listopada odbyło się kolejne spotkanie sędziów koordynatorów ds. mediacji pracujących w sądach okręgowych. W spotkaniu, które zgromadziło sędziów z całego kraju, uczestniczyli Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Aleksandra Rusin-Batko – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich oraz pracownicy Wydziału ds. Mediacji.


Podczas spotkania omówiono m.in. przesłane przez prezesów sądów okręgowych informacje o działaniach na rzecz wsparcia i promocji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, by zwiększać efektywność spotkań informacyjnych oraz inicjatyw podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji.

– Rozpowszechnienie stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji, to jeden z priorytetowych celów Ministerstwa Sprawiedliwości. W jego realizację wpisuje się codzienna praca koordynatorów ds. mediacji, za którą bardzo dziękuję – powiedział wiceminister  Marcin Romanowski.

Podobnie jak w latach ubiegłych sądy mocno zaangażowały się w promocję wydarzeń Tygodnia Mediacji. W budynkach sądów, na tablicach ogłoszeń umieszczono plakaty oraz rozpowszechniano ulotki zachęcające do stosowania takich metod rozwiązywania sporów. Na stronach internetowych publikowano m.in. informacje o przebiegu mediacji i jej zaletach, a także wykaz ośrodków mediacyjnych i listy mediatorów. Cenną inicjatywą – nie tylko w czasie Tygodnia Mediacji – są regularne spotkania sędziów i mediatorów oraz organizacja salonów mediacji. Pozwalają one na wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w ten proces i wspólne rozwiazywania pojawiających się problemów.

Wiceminister Marcin Romanowski przypomniał także o inicjatywie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej „zielonych pokoi” i dyżurów mediatorów w sądach powszechnych. Z przesłanych do Ministerstwa danych wynika, że takie pokoje lub pomieszczenia na nich wzorowane funkcjonują już w 52 sądach okręgowych i rejonowych. Z pism wynika również, że pokoje mediacji utworzone zostaną w co najmniej 30 kolejnych sądach.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/promocja-mediacji-priorytetem-sadow-i-ministerstwa-sprawiedliwosci