Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach małżeńskich i rodzinnych | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach małżeńskich i rodzinnych

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w zakresie mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych
  2. Przedmiot mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych
  3. Przeciwskazania do mediacji
  4. Uprawnienia mediatora do prowadzenia mediacji małżeńskich i rodzinnych
  5. Konstruowanie ugód w sprawach małżeńskich
  6. Konstruowanie ugód w sprawach rodzinnych 
  7. Dokumenty mediacyjne w sprawach małżeńskich i rodzinnych
  8. Założenia projektu w sprawie opieki naprzemiennej
  9. Koszty mediacji małżeńskiej i rodzinnej i sposoby ich rozliczania

Organizator szkolenia –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Termin szkolenia – 11 grudnia 2022 r., w godzinach 11.00 – 19.00

Termin szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Miejsce szkolenia:  Regionalny Instytut Mediacji, Jana III Sobieskiego 17, Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia: 350 zł brutto/osoba 
Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska

radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doświadczony mediator.

jkll

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️+ 48 570 987 029

– mailowo ?szkolenia@rim.iustus.org.pl