Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach małżeńskich i rodzinnych | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach małżeńskich i rodzinnych

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w zakresie mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych
  2. Przedmiot mediacji w sprawach małżeńskich i rodzinnych
  3. Przeciwskazania do mediacji
  4. Uprawnienia mediatora do prowadzenia mediacji małżeńskich i rodzinnych
  5. Konstruowanie ugód w sprawach małżeńskich
  6. Konstruowanie ugód w sprawach rodzinnych 
  7. Dokumenty mediacyjne w sprawach małżeńskich i rodzinnych
  8. Założenia projektu w sprawie opieki naprzemiennej
  9. Koszty mediacji małżeńskiej i rodzinnej i sposoby ich rozliczania

Organizator szkolenia –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Termin szkolenia – 24-25 lutego 2024 r., w godzinach 09:00 – 16.00

Termin szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Miejsce szkolenia:  Regionalny Instytut Mediacji, Jana III Sobieskiego 17, Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia: 700 zł brutto/osoba 
Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska

Radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Radca prawny, stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, mediator akademicki, stały mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa SO w Rzeszowie, mediator z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu mediacji cywilnych w tym rodzinnych i małżeńskich, pracowniczych, gospodarczych, mediacji administracyjnych oraz mediacji karnych.

jkll

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️+ 48 570 987 014

– mailowo ?szkolenia@rim.iustus.org.pl