Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy i mediacje w sprawach gospodarczych | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy i mediacje w sprawach gospodarczych

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla mediatorówmediacje w sprawach z zakresu prawa pracy i mediacje w sprawach gospodarczych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 9 godzin dydaktycznych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

Mediacje pracownicze
1. Podstawy prawne mediacji w sprawach pracowniczych

2. Pojęcie konfliktu pracowniczego – strony konfliktu pracowniczego

3. Sprawy mające zdatność ugodową w sprawach pracowniczych – pojęcie sprawy pracowniczej
4. Role i zadania mediatora
5. Przebieg mediacji pracowniczej – prowadzenie spotkań wspólnych i indywidualnych.

6.Udział i rola pełnomocników w mediacji
7. Rozwiązywanie sporów zbiorowych

8. Wzory dokumentów w mediacji pracowniczej –umowy, wnioski, protokoły i ugody

9. Koszty mediacji w sprawach pracowniczych i wynagrodzenie mediatora

10. Mediacja w regulaminie pracy oraz polityka antymobbingowa, antydyskryminacyjna i antykorupcyjna

Mediacje w sprawach gospodarczych

  1. Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
  2. Pojęcie sprawy gospodarczej
  3. Zdatność ugodowa w sporach gospodarczych
  4. Zasady mediacji gospodarczych
  5. Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie
  6. Rola prawników w mediacji gospodarczej
  7. Dokumenty w procesie mediacji – umowy, protokół, konstruowanie ugód
  8. Zasady rozliczania kosztów mediacyjnych
  9. Wynagrodzenie mediatora
  10. Procedury dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji

Organizator szkolenia –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Termin szkolenia –  22 kwietnia 2023w godzinach 08.00 – 16.00

Termin szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Miejsce szkolenia:  Regionalny Instytut Mediacji, Trembeckiego 11a, Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia: 350 zł brutto/osoba 
Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska

radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doświadczony mediator.

jkll

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️+ 48 570 987 029

– mailowo ?szkolenia@rim.iustus.org.pl