Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora.

Już we wrześniu po raz kolejny organizujemy szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia mediatora.

Zapraszamy na szkolenie bazowe dające kwalifikacje mediatora. Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 40 godzin, potwierdzone zaświadczeniem ukończenia kursu.  

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dn. 26 czerwca 2006 r.

Zgodnie z niniejszymi standardami szkolenie mediacyjne obejmuje następujące tematy:

  1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
  2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  3. Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji
  4. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

Poprzez udział w zajęciach słuchacze zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności do przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Organizator szkolenia –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Osoba prowadząca: Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska – radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doświadczony mediator.

Termin szkoleniawrzesień 2021, w godzinach 9.00 – 15.00

 Proponowane terminy zajęć:

11.09.2021

12.09.2021

18.09.2021

19.09.2021

25.09.2021

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Miejsce szkolenia:  Resovia Residence Hotel, Przesmyk 6, Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia: 1190 zł brutto. 
Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️ + 48 570 987 029

– mailowo ? szkolenia@rim.iustus.org.pl