Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora.

Zapraszamy na kolejne szkolenie bazowe dające kwalifikacje mediatora. Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 40 godzin, potwierdzone certyfikatem (zaświadczeniem) ukończenia kursu.  

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dn. 26 czerwca 2006 r.

Zgodnie z niniejszymi standardami szkolenie mediacyjne obejmuje następujące tematy:

  1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
  2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  3. Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji
  4. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

Poprzez udział w zajęciach słuchacze zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności do przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Program szkolenia:

?Podstawy prawne postępowania mediacyjnego w Polsce;

?Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;

?Podstawowe formy ADR;

?Zasady postępowania mediacyjnego;

?Psychologia konfliktu. Procedury rozwiązywania konfliktów – istota konfliktu, rodzaje konfliktu, etapy rozwiązywania konfliktów, interwencja w konflikt – metody rozwiązywania sporów przez osoby neutralne;

?Proces mediacji, jego przebieg oraz rola i zadania mediatora;

?Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne; prawa i obowiązki mediatora;

?Symulacje mediacji– trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;

?Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji. Pisma w procesie mediacyjnym, ugody – zasady ich konstruowania. Koszty postępowania mediacyjnego.

Organizator szkolenia –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Osoba prowadząca: Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska – radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doświadczony mediator.

Termin szkolenia05 czerwiec 2022, w godzinach 9.00 – 15.00

 Proponowane terminy zajęć:

05.06.2022

11.06.2022

12.06.2022

25.06.2022

26.06.2022

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Miejsce szkolenia:  Regionalny Instytut Mediacji, Jana III Sobieskiego 17, Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia: 1190 zł brutto. 

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️ + 48 570 987 029

– mailowo ? szkolenia@rim.iustus.org.pl