szkolenie bazowe dla mediatorów | Regionalny Instytut Mediacji

Tag: szkolenie bazowe dla mediatorów

Szkolenie bazowe z mediacji

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.
Czytaj więcej